I miei matrimoni <3

Christmas Wedding
Matrimoni
Christmas Wedding
Elopement: proposal in Gran Canaria
Matrimoni
Elopement: proposal in Gran Canaria
Simona e Fausto
Matrimoni
Simona e Fausto
Sara e Stefano
Matrimoni
Sara e Stefano
The Greatest Wedding
Matrimoni
The Greatest Wedding
a Disney Wedding
Matrimoni
a Disney Wedding
Harry Potter Wedding
Matrimoni
Harry Potter Wedding
a Winter Wedding
Matrimoni
a Winter Wedding
Maternity – Nene & Ele
Matrimoni
Maternity – Nene & Ele
Arianna e Alessandro
Matrimoni
Arianna e Alessandro
Terry e Simone
Matrimoni
Terry e Simone
Elisa e Pietro
Matrimoni
Elisa e Pietro
Jasmine e Crystalyn
Matrimoni
Jasmine e Crystalyn
Elisa e Alessandro
Matrimoni
Elisa e Alessandro
Federica e Alessandro
Matrimoni
Federica e Alessandro
Silvia and Morten
Matrimoni
Silvia and Morten
Elopement: Daji and Gary
Matrimoni
Elopement: Daji and Gary
Laura e Luca
Matrimoni
Laura e Luca
Francesca e Nicolò
Matrimoni
Francesca e Nicolò
Elisa e Michele
Matrimoni
Elisa e Michele
Loredana e Petru
Matrimoni
Loredana e Petru
Erica e Silvia
Matrimoni
Erica e Silvia
Paola e Stefano
Matrimoni
Paola e Stefano
Valentina e Federico
Matrimoni
Valentina e Federico
Silvia e Hiroshi
Matrimoni
Silvia e Hiroshi
Sposalizio
Matrimoni
Sposalizio
Stefania e Luca
Matrimoni
Stefania e Luca
Verotiana e Daniela
Matrimoni
Verotiana e Daniela
Melissa e Luca
Matrimoni
Melissa e Luca
Rossella e Andrea
Matrimoni
Rossella e Andrea
Marina e Teodoro
Matrimoni
Marina e Teodoro
Beatrice e Roberto
Matrimoni
Beatrice e Roberto
Laura e Andrea – Pianaccio
Matrimoni
Laura e Andrea – Pianaccio
Rossella e Federico
Matrimoni
Rossella e Federico
Sara e Fabio
Matrimoni
Sara e Fabio
Noemi e Claudio
Matrimoni
Noemi e Claudio
Wedding | Elena + Matthias
Matrimoni
Wedding | Elena + Matthias
Wedding – Margherita + Luca
Matrimoni
Wedding – Margherita + Luca
Wedding – Elisa + Lorenzo
Matrimoni
Wedding – Elisa + Lorenzo
Marina e Simone
Matrimoni
Marina e Simone
Sharon e Filippo
Matrimoni
Sharon e Filippo
Genni e Salvo
Matrimoni
Genni e Salvo
Sara e Francesco
Matrimoni
Sara e Francesco
Elisa e Enrico
Matrimoni
Elisa e Enrico
Francesca e Andrea
Matrimoni
Francesca e Andrea
Giada e Luca
Matrimoni
Giada e Luca
Cinzia e Fabio
Matrimoni
Cinzia e Fabio